top of page
STScI-01EVSTRG78W19FA95VRQWEF919.png
norsat_3_7_web.png

Norsk romaktivitet i Arktis

Norge har en lang tradisjon innen sol-jord-koblingen - mye på grunn av den innovative forskningen fra Kristian Birkeland. I dag er vi fremdeles ledende i nordlysforskning og har en av de største internasjonale solforskningsgruppene og er vert for Hinode European Data Center. Vi samarbeider også om NASA IRIS-prosjektet. 

Videre har Norge fokusert på bruken av rominfrastruktur og nytten det har for samfunnet.  Overvåking av tilstanden og menneskelige aktiviteter i de arktiske havene kan bare gjøres effektivt ved hjelp av satellitter. I dag observerer et stort antall satellitter, både amerikanske, kanadiske og europeiske, Arktis ved hjelp av forskjellige instrumenter. Norge er en storbruker av satellittdata og også når det gjelder å skaffe dataene via Svalsat -satellittstasjonene på Svalbard. Vi går foran når det gjelder overvåking av skip, ulovlig fiske og oljesøl i nordområdene. Vi presser også på for bedre radiokommunikasjon og bredbånd i Arktis - som mangler i dag.  Foredraget vil oppsummere de norske romaktivitetene og spesielt der vi samarbeider med ESA og USA.

rimfax.jpg

02

Norsat-1.jpg
Bilde 2021-09-05 kl. 11.37.53.png

04

bottom of page